Трансформација на внатрешниот изглед на зграда на ул. Славко Ѓеоргиевски Сватот

Posted

Станбен Управител ВЕЛ-ДОМ во месец август, во соработка со станарите и претставникот од Станбениот Објект на ул:Славко Ѓоргиев Сватот бр.3/1 изврши целосна трансформација на внатрешниот изглед на Зградата и тоа: • Стариот и срушен оџак се изѕида и се отпуши. • Се изврши белење и фарбање на цокле на целиот станбен објект. • Се наместија […]

Целосна дезинфекција во станбен објек на ул. Благој Ѓорев

Posted

На барање на Станарите од Станбениот Објект на ул:Благој Ѓорев бр.70, а со цел зголемена хигиена во истиот со оглед на состојбата со корона вирусот, беше извршена целосна дезинфекција на сите заеднички простории. Ви благодариме за довербата. ЈАВНОТО ЗДРАВЈЕ Е ЗАЕДНИЧКА ОБВРСКА НА СИТЕ НАС.

Tрансформацијa во станбен објект на ул. 11-ти Октомври

Posted

Уште една успешна трансформација, овој пат во станбениот објект на ул:11 ти Октомври бр.3. Во соработка со станарите на истоимениот објект, се изврши: *Промена и нумерирање на поштенските сандачиња во согласност со законот за поштенски услуги. *Белење и фарбање на цокле на целиот станбен објект. * Бојадисување на оградата во целиот станбен објект. Ве оставаме […]