Tрансформацијa во станбен објект на ул. 11-ти Октомври

Уште една успешна трансформација, овој пат во станбениот објект на ул:11 ти Октомври бр.3.

Во соработка со станарите на истоимениот објект, се изврши:

*Промена и нумерирање на поштенските сандачиња во согласност со законот за поштенски услуги.

*Белење и фарбање на цокле на целиот станбен објект.

* Бојадисување на оградата во целиот станбен објект.

Ве оставаме сами да се уверите во трансформацијата.

Воедно ги повикуваме сите корисници на нашите услуги кои имаат свои идеи за трансформација на нивните станбени објекти да не исконтактираат на еден од телефонските броеви или лично во нашата канцеларија.

Со почит,

Вел-Дом.