Целосна дезинфекција во станбен објек на ул. Благој Ѓорев

На барање на Станарите од Станбениот Објект на ул:Благој Ѓорев бр.70, а со цел зголемена хигиена во истиот со оглед на состојбата со корона вирусот, беше извршена целосна дезинфекција на сите заеднички простории.

Ви благодариме за довербата.

ЈАВНОТО ЗДРАВЈЕ Е ЗАЕДНИЧКА ОБВРСКА НА СИТЕ НАС.