Која е постапката за склучување на Договор за управувачки услуги со ВЕЛ-ДОМ Управител.

За да може да склучите Договор за управувачки услуги со ВЕЛ-ДОМ Управител, потребно е да донесете писмена согласност од мнозинство на станари 51% од станбениот објект.  Потоа потребно е да изберете лице Овластен претставник на влезот, односо лице за контакт со Управителот, и двајца или повеќе членови на надзорен одбор во зависнот од бројот на станари.  Целокупната документација можете да ја добиете на меил доколку истата биде побарана од наша страна за склучување на Договор за управуавчки услуги. Што ако сме регистрирани како заедница на сопственици на посебни делови, а сакме да преминеме во ВЕЛ-ДОМ Управител?

ВЕЛ-ДОМ  Управител ја превзема целата постапка за бришење на Заедницата на сопственици на посебни делови. Нашата услуга за бришење на заедницата е БЕСПЛАТАНА. ВЕЛ-ДОМ Управител  ја поседува целата документација потребна за бришење на заедницата. Ваша обврска е да донесете Тековна состојба на Заедницата и печати од Заедницата.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *